Documentcorrectie | Workflow | Documentbeheer | B2BE

Workflowoplossingen voor documentcorrectie

Zorg ervoor dat de documenten die u ontvangt altijd correct zijn

Als u de inhoud van een document wilt valideren voordat het automatisch in uw ERP- of bedrijfssysteem wordt geladen, is de Document Correctie workflow een op regels gebaseerde workflow die de inhoud van het document kan valideren ten opzichte van voorgaande documenten. Bijvoorbeeld een bevestiging van een inkooporder aan een inkooporder. Of het document kan worden gevalideerd aan de hand van een database die bijvoorbeeld product- en prijsinformatie bevat, zodat een inkooporder van een klant hiermee kan worden gevalideerd.

Alleen validatiefouten moeten dan worden afgehandeld en op hun beurt zijn er een aantal acties die kunnen worden ondernomen om het document te beheren, wat betekent dat wanneer u de gegevens in uw ERP- of bedrijfssysteem ontvangt, deze schoon zijn en geen problemen veroorzaken die meer moeite kosten om op te lossen dan de voordelen van het geautomatiseerde proces.

Belangrijkste kenmerken van de B2BE-workflowoplossing voor documentcorrectie

Cloud-gebaseerd en gemakkelijk te gebruiken

De workflow is toegankelijk via de webportaaloplossing en is dus cloudgebaseerd, wat betekent dat hij intuïtief en gemakkelijk toegankelijk is vanaf elke locatie.

Validatie van documenten

Een enkel bedrijfsdocument maakt in de meeste gevallen deel uit van een grotere transactieset. De documentcorrectie-workflow kan worden geconfigureerd om gegevens in een voorafgaand document te valideren. Zo kan bijvoorbeeld de regelhoeveelheid van een ontvangstbevestiging van een inkooporder worden gevalideerd aan de hand van de regelhoeveelheid van de inkooporder om er zeker van te zijn dat deze kleiner of gelijk is aan de hoeveelheid van de inkooporder, enzovoort.

Database validatie

Databasevalidatie valideert gegevens in een document ten opzichte van een gedefinieerde database. Bijvoorbeeld, als u artikelcodes en prijs UOM's en prijzen in de inkooporder van een klant wilt valideren aan de hand van hun contractprijzen om er zeker van te zijn dat zij u de juiste informatie sturen.

Acties voor documentvalidatie

Zodra een document niet voldoet aan de validatieregels die ervoor zijn opgesteld, kan de gebruiker een aantal dingen doen, afhankelijk van het gewenste resultaat.
 
Het document kan worden teruggestuurd naar de initiatiefnemer om het te corrigeren en opnieuw te verzenden, het kan gewoon worden gearchiveerd of het kan worden gecorrigeerd en opnieuw worden gevalideerd. De aanpak is configureerbaar en gebruiksvriendelijk.

Geautomatiseerde validatiemelding

U hoeft de workflow niet dag in dag uit in de gaten te houden. U krijgt een melding wanneer een document niet voldoet aan de gedefinieerde validatieregels, zodat u de workflow alleen hoeft te openen wanneer u de melding ontvangt.

Elk document

De workflow kan worden ingesteld voor elk document dat u ontvangt of verzendt. Of u nu factuurgegevens van leveranciers wilt vergelijken met inkoopordergegevens of inkooporders van uw klanten, of meer gecompliceerde documenten zoals inkooporderbevestigingen of ASN's.

Controle en zichtbaarheid

De Document Correctie workflow houdt een volledige audit bij voor elk document dat de validatie niet doorstaat en de actie die tegen het document is ondernomen. Dit kan nuttig zijn als het document deel uitmaakt van een grotere transactieset.

B2BE's Document Correctie workflow

Workflowoplossingen voor documentcorrectie | Documentbeheer | B2BE

Onze documentcorrectie-workflow zorgt ervoor dat de gegevens die u ontvangt (of verzendt) correct zijn, zodat wanneer het document in uw ERP- of bedrijfssysteem wordt geïntegreerd, het geen fouten en problemen veroorzaakt.

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Wellicht een van onderstaande oplossingen...

Scroll naar boven