Oplossingen voor klantwebportalen | Supply Chain Automation | B2BE

Webportaaloplossingen voor klanten

Zichtbaar samenwerken met al uw klanten

Om uw klanten beter te bedienen, te beheren en met hen te communiceren biedt B2BE's klantgerichte Web Portal oplossing niet alleen een reeks tools om uw organisatie te helpen dit te beheren, maar ook een manier om met klanten om te gaan die meer betekenis heeft.

Het klantenwebportaal heeft een reeks instrumenten en oplossingen om klantprocessen beter te beheren en manieren om gemakkelijker met klanten te communiceren. Facturen van klanten zijn bijvoorbeeld niet alleen online beschikbaar voor betaling, maar bij problemen kunnen vragen door klanten worden gesteld en veel sneller worden afgehandeld, zodat de klant wordt bediend en de interactie met uw organisatie beter verloopt.

Het webportaal is een geweldige manier om processen te beheren en de zichtbaarheid intern te verbeteren en te vergroten, zodat alle back-office functies soepeler functioneren, zodat de contactpunten met de klant naadloos verlopen, en als dat niet het geval is, kunnen ze snel worden beheerd.

Customer Web Portal helpt bij het oplossen van

Beperkte betrokkenheid bij het proces

Bij veel processen die met klanten worden geassocieerd zijn zij weinig betrokken. Hoe meer klanten betrokken zijn, hoe succesvoller het proces wordt. Wanneer zich een probleem voordoet met een verkooporder en een factuur, moeten zij dit handmatig melden bij uw klantenservice of kredietteam en pas daarna komt de machinerie van de organisatie in actie.

Beperkte mogelijkheden voor zelfbediening

Klanten en hun leveranciers hebben vaak beperkte mogelijkheden om hun zaken met een organisatie zelf te regelen. Beperkte self service betekent dat de verkoper meer tijd moet besteden aan het beantwoorden van vragen of problemen, mochten die zich voordoen, die in veel gevallen zelf kunnen worden opgelost.

Verloren en vermiste documenten

De meeste organisaties hebben er tot op zekere hoogte last van dat klanten hun documenten kwijtraken of, in het geval van facturen, beweren dat ze nooit zijn ontvangen. Zonder een manier om dit te beheren kunnen er soms weken voorbijgaan voordat een probleem wordt vastgesteld, wat betekent dat er kostbare tijd verloren gaat en dat men dan moet vertrouwen op het geheugen van mensen, dat niet altijd onfeilbaar is.

Slechte reactiesnelheid

Het verkoopproces met klanten kent een aantal faalpunten die uiteindelijk van invloed zijn op de winstgevendheid, omdat goederen te laat, op het verkeerde adres of helemaal niet geleverd kunnen worden. Een gestroomlijnd Order to Cash (O2C)-proces betekent precies dat, gestroomlijnd met het idee dat problemen worden weggenomen of gemakkelijk en tijdig kunnen worden afgehandeld.

B2BE's Customer Web Portal workflow

Oplossingen voor klantenwebportalen | Zichtbaarheid | B2BE

Onze Customer Web Portal heeft een reeks instrumenten en oplossingen om klantprocessen beter te beheren en manieren om gemakkelijker met klanten te communiceren.

Belangrijkste kenmerken van B2BE's Customer Web Portal oplossingen

Inwerken van klanten

Natuurlijk is het hebben van een klantenwebportaal één ding, maar u wilt klanten aan boord krijgen. B2BE kan u helpen met dit proces of tools aanreiken om dit te vergemakkelijken zodat u het Webportaal maximaal kunt benutten, intern in uw organisatie of extern bij uw klantenbestand.

Toegangs- en gegevensbeperkingen

Binnen uw organisatie heeft u wellicht een netwerk van filialen of winkels, distributiecentra en natuurlijk een hoofdkantoor. Evenzo kan een klant aankopen doen in meerdere filialen en te maken krijgen met een hoofdkantoor voor bijvoorbeeld kredietkwesties. Dit betekent dat er veel contactpunten zijn en dat elk daarvan moet worden beheerd zodat gevoelige gegevens niet worden gedeeld, of beschikbaar worden gesteld wanneer ze voor sommige partijen in het proces niet relevant zijn. Gegevensbeperkingen betekenen dat gegevens en gebruikers gemakkelijk kunnen worden beperkt tot wat voor hen relevant is.

Toegang tot documentbeheer

Alle documenten die u ontvangt en verstuurt naar uw klanten zijn beschikbaar in het Webportaal. Als het document deel uitmaakt van een transactie zijn alle documenten ook gekoppeld, zodat uw bedrijf verkooporders, leveringsbonnen (en POD's) en facturen kan zien. Ook uw klanten kunnen deze zien, zodat er nooit een document verloren gaat.

Klantoplossingen en workflows

Veel van de oplossingen die via het klantenwebportaal beschikbaar zijn, zijn ontworpen om u verbeterde manieren te geven om documenten te distribueren, vragen op de kredietafdeling te beheren of hoe u uw documenten aan klanten distribueert of klanten uw facturen laat betalen. Allemaal online en in gebruiksvriendelijke interfaces om het proces elektronisch te houden.

Cloud maar geen SaaS

Omdat de Web Portal cloud based is en single tenant, deelt de omgeving van uw organisatie geen applicaties, databases of data met andere B2BE klanten. Dit betekent dat u de look en feel van de Web Portal en de manier waarop de oplossingen worden geconfigureerd en werken zelf kunt aanpassen. Dit betekent dat u een oplossing krijgt die specifiek is ontworpen voor de situatie van uw organisatie en uw klanten met een hoger beveiligingsniveau.

Wat u kunt bereiken met de B2BE Customer Web Portal oplossingen

access-solutions

Toegang tot de Order to Cash oplossingen van B2BE

Het klantenwebportaal biedt toegang tot veel van B2BE's O2C-processen en workflowoplossingen.
Deze zijn specifiek ontworpen voor de eigenaar van het webportaal, maar er zijn er nog veel meer ontworpen om betrokkenheid bij klanten mogelijk te maken, zichtbaarheid te bieden en samen te werken om fouten en verspilling te verminderen en de efficiëntie te verhogen.

customer-workflows

Workflows voor klantenbeheer

Met veel van de workflows die bij de klantoplossingen horen, kunnen klanten zich met deze processen bezighouden als u dat wilt. Als u wilt dat klanten facturen kunnen opvragen en betalingen kunnen beheren, is dit eenvoudig te configureren en toegankelijk te maken.

klantenbinding

Betrokkenheid van de klant

Proactief contact met uw klanten geeft uw organisatie mogelijk een voorsprong op andere leveranciers. Een leverancier die een extra stap zet en zich gemakkelijk in de omgang maakt, heeft meer kans om zijn zaken met zijn klanten uit te breiden en een betere langetermijnrelatie te hebben. Terwijl u energie en tijd bespaart en uw O2C-processen stroomlijnt.

doc-visibility

Inzicht in documentbeheer

Met de B2BE Document Management oplossing zijn alle aan uw klanten gekoppelde documenten beschikbaar voor uw organisatie en uw klanten. Door datarestricties krijgt een klant alleen zijn documenten te zien en kan hij deze historisch inzien op basis van de door u ingestelde archiveringsregels.

operatie

Gemakkelijk in te stellen toegang voor klanten

De Web Portal, gebaseerd op zijn beveiligingsaanpak, betekent dat klanten ook andere mensen uit hun teams kunnen toevoegen. Het crediteurenteam van een klant wil misschien dat meerdere crediteuren toegang hebben tot de facturen van uw organisatie.

Ook voor

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Wellicht een van onderstaande oplossingen...

Scroll naar boven