Gezondheidszorg Supply Chain Management | EDI | Automatisering | B2BE

Supply Chain Management voor de Gezondheidszorg

Een gezonde bevoorradingsketen exploiteren

De wereldwijde gezondheidszorg is steeds meer onder druk komen te staan door externe variabelen die de sector beïnvloeden. Ziekenhuizen en zorginstellingen staan onder grotere druk door bevolkingsgroei of vergrijzing en ook de detailhandel moet een deel van de achterstand inhalen. Dit alles betekent dat de wereldwijde toeleveringsketen onder toenemende druk staat om gelijke tred te houden met de vraag, veranderende omstandigheden en kwesties die van invloed zijn op de logistiek.

Regulering

De markt van de gezondheidszorg is sterk gereglementeerd en in veel gevallen worden ziekenhuizen en zorginstellingen beheerd door de overheid, wat betekent dat de procure to pay-processen open, transparant en zeer zichtbaar moeten zijn met zeer hoge niveaus van auditeerbaarheid en controle. Dit geldt voor alle producten, van geneesmiddelen en farmaceutische producten tot containers en PBM's. Ook het aantal privéziekenhuizen en zorgomgevingen neemt toe, aangezien de regeringen proberen de kosten te compenseren en de bevolking over te halen meer privézorg te gebruiken, zodat de toeleveringsketen complexer wordt met verschillende inkoopbenaderingen en -behoeften.

Standaarden

De markt van de gezondheidszorg is zeer versnipperd en er worden een aantal nieuwe normen aangenomen, zoals de normen van GS1 en andere regionale en op de industrie gebaseerde normen. Deze maken het elektronisch verhandelen en automatiseren van de toeleveringsketens die de ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en detailhandelaren ondersteunen, extra complex. De complexe aard van de toeleveringsketen en de capex-types van de apparatuur betekenen ook langere leveringscycli, vooral omdat veel goederen in een regio worden ingevoerd.

Farmaceutische controles

De handel in geneesmiddelen en patiëntengegevens betekent ook dat hogere niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid moeten worden toegepast op gegevens en het verkeer daarvan. In de VS is er bijvoorbeeld de HIPAA-wet, in Europa de GDPR en wereldwijd zijn er nog vele andere voorschriften van toepassing. Deze voorschriften betekenen dat de verplaatsing van gegevens en informatie moet worden onderscheiden van de vereisten voor de toeleveringsketen.

Wereldwijde toeleveringsketen

De farmaceutische toeleveringsketen is zeer mondiaal. Onderzoek en ontwikkeling vinden overal ter wereld plaats, evenals de voortdurende ontwikkeling van geneesmiddelen, behandelingen en basisbenodigdheden voor ziekenhuizen en andere gezondheidszorgomgevingen, hetgeen betekent dat het van groot belang is dat de doorlooptijden en de tijdige verzending van goederen vanaf het begin goed geregeld zijn.

Gezondheidszorg Supply Chain Management | EDI | Automatisering | B2BE

Oplossingen voor de gezondheidszorg

EDI

Het omgaan met complexe aan- en verkopen in het toeleveringsnetwerk voor de gezondheidszorg, met behoud van de noodzakelijk hoge normen, is een uitdaging. Het gebruik van het EDI-netwerk van B2BE'automatiseert niet alleen de toeleveringsketens door over te schakelen van papieren naar digitale documenten, maar optimaliseert deze ook door de kosten te verlagen en het handmatig invoeren van gegevens te elimineren.

Het EDI-netwerk van B2BE'kan alle vereiste normen voor gezondheidszorgdocumenten en specifieke vereisten voor de gezondheidszorg ondersteunen. Dit kan ook worden uitgebreid met een aantal workflows om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat zijn en de goederen correct kunnen worden verzonden.

Web EDI

Sommige leveranciers in de gezondheidszorg kunnen geen geïntegreerde EDI-oplossing ondersteunen, vooral organisaties in opkomende markten of MKB's. Met B2BE's Web Trader kunnen inkopers in de gezondheidszorg echter elektronisch handelen. B2BE's Web Trader oplossing stelt organisaties in staat om flexibeler om te gaan met leveranciers. De oplossing is zeer modulair, zodat u verschillende procesmodellen voor leveranciers kunt gebruiken en ondersteunt elke documentenset die u nodig hebt om de levering te beheren. Het maakt ook configureerbare procesmodellen voor verschillende functionele vereisten mogelijk en kan worden geconfigureerd om regels en validatie-elementen toe te passen, allemaal in één eenvoudig te gebruiken webinterface.

Webportaal

Verbetering van de zichtbaarheid op alle niveaus van het toeleveringsnetwerk in de gezondheidszorg is essentieel om ervoor te zorgen dat inkopers en hun leveranciers in alle stadia zicht kunnen houden op een reeks producten en voorraden. Het gebruik van het webportaal stelt organisaties in staat hun leveranciers gemakkelijk te volgen en ervoor te zorgen dat cruciale tijdlijnen en normen voor goederen worden nageleefd. De webportal biedt ook toegang tot veel van de workflows voor documentbeheer, die helpen bij de verplaatsing van gegevens in de wereldwijde toeleveringsketen.

Verdeling van documenten

B2BE biedt een intelligente oplossing voor documentdistributie waarmee organisaties in de gezondheidszorg, afhankelijk van uw behoeften, alle zakelijke documenten elektronisch kunnen routeren en verzenden. Met behulp van het online portaal van B2BE en met gebruikmaking van meerdere routingkanalen kunnen bedrijven in de gezondheidszorg eenvoudig beheren hoe hun handelspartners hun documenten ontvangen, waarbij zij progressieve veranderingen doorvoeren om uiteindelijk alle factuurdocumenten te digitaliseren.

Uw toeleveringsketen in de gezondheidszorg laten bloeien

toeleveringsketen

100% elektronische toeleveringsketen

Met de oplossingen van B2BE kunnen organisaties in de gezondheidszorg 100% van de documenten van uw leverancier elektronisch ontvangen, zonder menselijke tussenkomst, en kunnen zij op dezelfde manier 100% van uw documenten elektronisch verzenden, ongeacht de manier waarop de eindontvanger het document wenst te ontvangen. Hierdoor is het ook niet meer nodig om documenten op papier op te slaan en terug te vinden, aangezien alle documenten online beschikbaar zijn en binnen enkele seconden kunnen worden gedownload, terwijl de zichtbaarheid van documenten in de hele toeleveringsketen van de gezondheidszorg wordt verbeterd.

beheren

Beheer van meerdere kanalen

Uw organisatie kan, indien gewenst, meerdere verschillende entiteiten binnen de B2BE Web Portal instellen, beheerd door de beveiligingsrechten van de portal, zodat deze kan draaien in verschillende delen van uw organisatie in verschillende geografische regio's. Bijvoorbeeld, meerdere ziekenhuizen of zorgverleners binnen dezelfde groep kunnen een Web Portal hebben die is gescheiden op basis van gebruikersprofilering. Hierdoor kunnen verschillende partners in de toeleveringsketen communiceren met de relevante afzonderlijke delen van uw toeleveringsnetwerk, terwijl de vertrouwelijkheid en beveiligingsbehoeften behouden blijven.

reduce-cost

De kosten van de toeleveringsketen verlagen

Niet alleen betekent het elimineren van papieren documenten dat uw organisatie geld zal besparen, maar de oplossingen van B2BE helpen organisaties ook om de prijzen concurrerend te houden. Voor toeleveringsketens in de gezondheidszorg betekent dit dat organisaties ervoor kunnen zorgen dat het, ongeacht eventuele ingewikkelde leveringsovereenkomsten, eenvoudiger wordt om het beste rendement op de investering te behalen.

aanpasbare-nieuwe-normen

Accreditatie en normen

B2BE is zich ervan bewust dat de zorgmarkt zeer gevoelig is over hun informatie, hoe het wordt verwerkt, hoe het wordt opgeslagen en gearchiveerd. B2BE is ISO 27001 geaccrediteerd wat betekent dat we systemen, processen en beleid hebben om precies aan de eisen te voldoen die aan de gezondheidszorg worden gesteld.

Koppelingen in de toeleveringsketen voor de gezondheidszorg

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Scroll naar boven