Opvragen van documenten | Werkstroom | Documentbeheer | B2BE

Document Query Workflow Oplossingen

Samen met uw handelspartners en intern documentvragen beheren

Met oplossingen en systemen voor documentbeheer is er veel beweging in systemen als goederen en diensten worden gekocht en verkocht. Maar hoeveel processen er ook zijn om de nauwkeurigheid van gegevens en de automatisering van documenten te garanderen, er ontstaan altijd vragen.

Met de Document Query workflow van B2BE kan het systeem de interactie met uw handelspartner of interne gebruikers beheren. Alle interacties worden bijgehouden, meldingen worden beheerd en de geschiedenis wordt bijgehouden in het geval dat een query een actie uitlokt.

Belangrijkste kenmerken van B2BE's Document Query workflow oplossing

Cloud-gebaseerd en gemakkelijk te gebruiken

De Document Query oplossing is een eenvoudig te gebruiken cloud based tool die beschikbaar is binnen het Web Portal en kan worden gebruikt voor alle B2BE Document Management oplossingen.

Het is eenvoudig om het document te vinden waarvoor u een query wilt starten, of waar een leverancier of klant een query wil starten, en een gesprek te starten met de relevante partijen. Omdat het een cloudgebaseerde oplossing is, kunnen query's onderweg worden beheerd en worden waarschuwingen geactiveerd wanneer een gebruiker moet reageren of actie moet ondernemen.

Volledige zoekgeschiedenis

Naarmate documenten door de query-omgeving gaan en query's worden opgelost en relevante acties worden ondernomen, behoudt elke query de volledige geschiedenis. Als u terug moet gaan naar de query, de acties en de overeengekomen oplossing, wordt dit alles bewaard tegen het document dat de query heeft veroorzaakt, zodat u over een controlegeschiedenis beschikt.

Snelle oplossing van problemen

Wanneer een geautomatiseerd elektronisch proces werkt, is het natuurlijk naadloos. Maar als een gebeurtenis een probleem veroorzaakt, kan dit tijd van middelen opslokken, misschien onnodig.

Dankzij de Document Query-workflow kunnen deze problemen snel worden geïdentificeerd, kunnen vragen en antwoorden, en eventueel ondersteunende documentatie, onmiddellijk worden behandeld en kunnen problemen snel online worden opgelost.

Gezamenlijk documentbeheer

Een document kan om allerlei redenen worden opgevraagd. Eenvoudigweg om de ontvangst van goederen, factuurgegevens enz. te verduidelijken. De mogelijkheid om samen te werken tussen resources binnen uw organisatie, leveranciers en klanten betekent dat de aanleiding voor de query gezamenlijk kan worden uitgewerkt, met zichtbaarheid voor iedereen. Natuurlijk kunnen sommige delen van een conversatie in een query voor derden worden verborgen, als dat nodig is.

Plug en play

Als u gebruik maakt van een van de Purchase to Pay of Cash to Collection oplossingen van B2BE kan de Document Query workflow oplossing ook in deze omgevingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als een factuur van een leverancier moet worden opgevraagd bij een winkel of tussen de ontvangende winkel en de crediteurenafdeling. Ook wilt u dat klanten hun facturen kunnen opvragen als er een probleem is, zodat deze snel kunnen worden opgelost.

B2BE's Document Query workflow

Document Query Workflow Oplossingen | Document Management | B2BE

Met onze Document Query-oplossingen kunnen problemen en vragen snel worden opgelost, terwijl de geschiedenis van het gesprek wordt bijgehouden voor toekomstig gebruik.

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Wellicht een van onderstaande oplossingen...

Scroll naar boven