Hardware & Gebouw Supply Chain Management | EDI | Automatisering | B2BE

Ijzerwaren en
Bouw Supply Chain Management

Bouwen aan de toeleveringsketen van de toekomst

Of u nu een leverancier van ijzerwaren en bouwmaterialen bent die elektronisch wil handelen of een detailhandelaar of handelaar die wil handelen met uw leveranciers, de supply chain-oplossingen van B2BE kunnen u helpen bij uw Purchase to Pay of Order to Cash automatiseringstraject op basis van onze lange geschiedenis in de ijzerwaren- en bouwindustrie.

Complexiteit van producten

IJzerwaren en bouwproducten zijn divers met uiteenlopende leveranciersbestanden. Dit geldt voor leveranciers van gereedschap, hout, lambrisering en tuinproducten. Bewegingsopslag en distributie zijn dan ook moeilijker, aangezien deze goederen niet altijd op voorraad zijn en kunnen worden besteld op basis van de vraag van de klant of bestekschrijvers verderop in de toeleveringsketen.

Elektronisch gebruik

Veel leveranciers kunnen de elektronische handel niet ondersteunen. Hun systemen zijn vaak niet geschikt, het volume rechtvaardigt de inspanning niet, of de producten kunnen niet gemakkelijk elektronisch worden beheerd. Bij groothandelaren en detailhandelaren zijn de werknemers in het MKB minimaal en de installateur ook de administrateur en de boekhouder, zodat elektronisch handelen bijna onmogelijk is.

The long tail

Gezien de grote verscheidenheid aan producten binnen de toeleveringsketen voor ijzerwaren en gebouwen betekent dit dat veel groot- en detailhandelaren te maken hebben met duizenden leveranciers. Met sommige van hen wordt honderden keren per week zaken gedaan, terwijl dat met andere sporadisch gebeurt, wat betekent dat sommige leveranciers zeer weinig documenten en zeer zelden zaken doen. De sector telt veel gespecialiseerde leveranciers op zeer niche-gebieden, wat de complexiteit van de toeleveringsketen nog vergroot.

Goederenbeheer en ontvangsten

Aangezien veel van de goederen in de ijzerwaren- en bouwsector volumineus zijn of in grote hoeveelheden worden besteld en daarom niet op voorraad worden gehouden. Ze worden daarom rechtstreeks van de leverancier naar de eindklant verzonden, wat betekent dat de goederen moeten worden geboekt, zodat de klant kan worden aangerekend en de leverancier kan worden betaald, en het is niet gemakkelijk om dit te zien, vooral niet bij logistiek door derden. Een bewijs van levering wordt dan ook een zeer belangrijk element in dit proces om problemen met de betaling van facturen te voorkomen.

Hardware & Gebouw Supply Chain Management | EDI | Automatisering | B2BE

Oplossingen voor de ijzerwaren- en bouwindustrie

EDI

Hardware- en bouwbedrijven moeten omgaan met de uitdagingen van het doen van aankopen en verkopen van complexe producten in hun toeleveringsketen. Het gebruik van B2BE's volledig geïntegreerde EDI-oplossing, voor klanten en leveranciers, betekent automatisering van de toeleveringsketens door het verschuiven van papier naar digitaal.

B2BE kan elk type document ondersteunen en de cloud-gebaseerde EDI-oplossing levert ook een 'any to 'any omgeving, wat betekent dat alle documentformaten en standaarden kunnen worden ondersteund zodat u snel aan de slag kunt.

Crediteuren

Met B2BE, dat de crediteurenadministratie van hardware- en bouwbedrijven automatiseert, zal de boekhouding van deze organisaties een verbeterde productiviteit, efficiëntie en nauwkeurigheid te zien geven. De crediteurenadministratie oplossing kan factuurontvangstprocessen beheren, waarbij alle leveranciersfacturen elektronisch worden ontvangen via volledig uitbestede oplossingen die kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de behoeften van de markt met meer dan 95% first-time match rates haalbaar, waardoor crediteurenteams zich kunnen concentreren op ongeëvenaarde uitzonderingen. B2BE heeft ook oplossingen voor het beheer van onkostennota's, zonder inkooporder of goederenontvangst, voor grote geografische gebieden of complexe bedrijfsstructuren.

Web EDI

Veel leveranciers van hardware en gebouwen kunnen geen EDI-oplossing ondersteunen, of beschikken niet over de infrastructuur om dit te doen. Met B2BE's Web Trader kunnen partners in de toeleveringsketen echter elektronisch handelen zonder gebruik te hoeven maken van een volledige EDI-oplossing. B2BE's Web Trader is zeer modulair, waardoor bedrijven verschillende procesmodellen en documentensets kunnen gebruiken voor leveranciers binnen uw toeleveringsnetwerk. Het maakt configureerbare procesmodellen voor verschillende functionele vereisten, regels en validatie mogelijk in één eenvoudige interface, wat betekent dat leveranciers elektronisch kunnen handelen met hun klanten.

Webportaal

B2BE's Web Portal-oplossing geeft hardware- en bouwbedrijven de mogelijkheid om het uiterlijk en het gevoel van hun eigen Web Portal te configureren om het eigen specifieke merk van hun bedrijf te emuleren. De Web Portal-oplossingen zijn vooraf geconfigureerd met best practices om de implementatie te versnellen en de processen, workflows en zichtbaarheid in de toeleveringsketen te verbeteren, zodat alle partners in de toeleveringsketen samen kunnen werken.

Verdeling van documenten

Wanneer uw organisatie al uw documenten, met name facturen, elektronisch kan verspreiden, ongeacht de manier waarop de eindklant ze nodig heeft, geeft dat uw organisatie een grotere mate van flexibiliteit. Veel 'man in van' organisaties ontvangen facturen nog steeds graag op papier, sommige zelfs per fax. Wat de route ook is, B2BE kan dit voor u automatiseren zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en u de flexibiliteit heeft om snel en eenvoudig van methode te veranderen.

Uw toeleveringsketen voor ijzerwaren en gebouwen tot bloei brengen

passie

On-boarding van leveranciers en klanten

Met elke B2BE Document Management oplossing en in het bijzonder met een oplossing die EDI bevat, kan B2BE de integratie-eisen van uw klant of leverancier ondersteunen met onze beheerde on-boarding diensten, zodat uw organisatie zich kan richten op de industrie en niet op de technische laagjes, wat betekent dat u sneller elektronisch kunt handelen en sneller kunt profiteren van verlaging van de kosten wanneer u overstapt op elektronische documenten.

edi-onboarding

Diversiteit van het productbeheer

Aangezien de ijzerwaren- en bouwsector een uiteenlopend gamma van producten koopt en verkoopt, zal de manier waarop kopers kopen en verkopers verkopen altijd problemen opleveren. Hout, bijvoorbeeld, wordt verkocht in lengtemeters en pakken of volume. Dit betekent dat elektronische gegevens niet altijd vlekkeloos zullen verlopen. B2BE heeft daarom een aantal workflowoplossingen om de verschillen tussen koper en verkoper te verkleinen zonder de voordelen van elektronische handel te beïnvloeden.

beter zichtbaar

Inzicht en controle

Met behulp van de zichtbaarheid- en rapportagetools van B2BE, die beschikbaar zijn via het webportaal, kunt u eenvoudiger samenwerken met klanten of uw leveranciers. Dankzij zelfontplooiing kunnen leveranciers meer beheren zonder met klanten te hoeven spreken en is elke functie binnen uw bedrijf onafhankelijk en autonoom.

noun-sustainable-2134814

100% elektronische toeleveringsketen

Of u nu een koper of verkoper bent binnen de hardware- en bouwsector, B2BE kan elk document tussen kopers en leveranciers automatiseren, zodat papieren documenten voor u tot het verleden behoren.

Verbindingen in de toeleveringsketen voor ijzerwaren en gebouwen

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Scroll naar boven