Eerste stappen voor archivering

Eerste stappen voor archivering

De eerste stappen om uw documenten online te archiveren en een einde te maken aan ingewikkelde papiertrajecten en documentopslag

Wanneer u een van de oplossingen van B2BE gebruikt, betekent dit steevast dat u elektronische documenten en gegevens verzendt of ontvangt, audit trails genereert en zichtbaarheidseisen hebt ter ondersteuning van een aantal bedrijfsprocessen of fiscale eisen in het geval van financiële documenten zoals facturen. B2BE kan, via de Web Portal of het Customer Centre, elk van deze vereisten ondersteunen met onze flexibele aanpak van archivering.

Eerste stappen

1

Welk document verhandelt uw organisatie elektronisch en zou gebaat zijn bij uitgebreide toegang?

2

Verstuurt u facturen en moet u die voor belastingdoeleinden gedurende een langere periode bewaren? En handelt u op meerdere locaties die verschillende bewaarregels hanteren?

3

Gebruikt u een B2BE-oplossing zoals Accounts Payable, waarbij sommige documenten voor langere perioden moeten worden gearchiveerd om ze in de toepassing te kunnen gebruiken?

4

Zou het voor de verschillende functies in het bedrijf die met klanten of leveranciers te maken hebben, nuttig zijn om uitgebreide toegang tot documenten en gegevens te hebben, zodat sneller op vragen kan worden gereageerd?

5

Of is het gewoon eenvoudiger om de documenten langer te bewaren zodat uw handelspartners toegang hebben tot historische informatie?

6

Is het voor uw bedrijfsprocessen belangrijk om gegevens langer op te slaan om audit trails te behouden?

7

Wanneer een document deel uitmaakt van een transactieset en gekoppeld is aan andere documenten, is het dan beter om de volledige transactieset gedurende langere tijd beschikbaar te houden?

8

Wanneer PDF-documenten worden ontvangen of verzonden met behulp van een van de documentbeheerdiensten van B2BE, moet uw organisatie deze dan gedurende langere perioden beschikbaar hebben voor het geval ze nodig kunnen zijn?

9

Heeft uw organisatie behoefte aan flexibiliteit om de archiveringsperioden per documenttype of specifieke handelsrelatie te wijzigen gedurende de levensduur van het document?

Eerste stappen voor archivering

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Scroll naar boven