DSO Calculator | Day Sales Outstanding | B2BE Resources
DSO Calculator | Day Sales Outstanding | B2BE Resources

Gebruik onze rekenmachine

DSO en kapitaalkosten

Gebruik de B2BE DSO- en kapitaalkostencalculator om te zien wat er gebeurt als uw organisatie haar DSO-dagen kan verbeteren door betere facturerings- en inningspraktijken en hoe B2BE op dit gebied kan helpen om ervoor te zorgen dat er altijd een ROI is voor elk project.
Gebruik van de rekenmachine

Periode
Het aantal dagen van de DSO-meetperiode, die per kwartaal, tweejaarlijks of jaarlijks kan zijn. De verkopen moeten dezelfde periode weergeven.

Verkoop
Waarde van de verkopen over de periode, exclusief contante verkopen.

Vorderingen
De waarde van Vorderingen (uitstaande vorderingen).

Huidige DSO
Berekend op basis van uw verkopen voor de periode en uw Vorderingen waarde, uitgedrukt in aantal dagen.

Kosten van kapitaal
De kapitaalkosten zijn het percentage dat uw organisatie op basis van de marktrente zou kunnen verwachten voor de verhoogde ontvangsten.

Doel DSO
De target days sales outstanding (DSO) is het gewenste doel dat u wilt bereiken door verbeterde e-factureringsinitiatieven om te helpen met betere inningspraktijken.

Voer uw streefcijfer voor het aantal dagen uitstaande omzet in.

Rekenmachine

Neem contact op om te zien hoe B2BE u kan helpen dit te bereiken. Klik hier
Scroll naar boven