Eerste stappen voor EDI en document formaten

Eerste stappen voor
EDI Document
Formaten

Eerste stappen in de richting van inzicht in documentformaten om elektronisch te kunnen handelen en zo de inspanningen tot een minimum te beperken

Omgaan met meerdere standaarden, handelspartners, regio's en systemen betekent veel verschillende EDI document formaten. Het is niet eenvoudig om te beslissen welk formaat (of formaten) uw organisatie zal ondersteunen.

Eerste stappen

1

Moet u momenteel een aantal verschillende EDI document formaten verwerken? Bijvoorbeeld XML, ASCII, UN/EDIFACT, ANSI X12, enz.

2

Kan uw ERP alle verschillende formaten aan, of hebt u middleware nodig om integratie mogelijk te maken, of om specifieke klanteneisen te ondersteunen?

3

Moet u, om sommige of alle formaten te ondersteunen, gegevens extern in uw ERP-omgeving bewaren om integratie mogelijk te maken, of om aan de eisen van de klant te voldoen?

4

Doet u grensoverschrijdend zaken en moet u formaten van andere landen ondersteunen en handelsregels en voorschriften van de overheid naleven?

5

Kunt u gebruik maken van andere systemen zoals PEPPOL met native formaten (en protocollen)?

6

Beschikt u over ondersteunend personeel en personeel dat formaten voor nieuwe verbindingen of handelspartners kan interpreteren en beheren?

7

Veranderen uw handelspartners van formaat, wat dan weer extra inspanningen vereist om te ondersteunen?

Eerste stappen voor EDI en document formaten

Ontdek wat B2BE voor uw organisatie kan betekenen

Scroll naar boven