Kapitaalbeheer voor kopers: Hoe Dynamic Discounting helpt

Kapitaalbeheer voor kopers: HoeDynamic Discounting kan helpen

In this blog, we will explore how dynamic discounting can help buyers with their capital management. In particular, we’ll explore how buyers can reduce their COGS through early payment discounts and understanding how dynamic discounting can be a powerful tool for buyers looking to optimise their capital management strategies.

Dynamic discounting is an innovative financial solution that enables buyers to take advantage of early payment discounts offered by suppliers. By paying invoices early, buyers can reduce their cost of goods sold (COGS) and improve their cash flow and working capital.

Dynamische kortingen gaan echter niet alleen over geld besparen op COGS. Het heeft ook een aanzienlijke invloed op de kapitaalbeheerstrategie van een inkoper, waardoor ze geld kunnen besparen, kunnen investeren in groeimogelijkheden en uiteindelijk hun financiële doelen kunnen bereiken.

De uitdaging van kapitaalbeheer voor kopers

Kapitaalbeheer is een belangrijke uitdaging voor bedrijven, vooral in het huidige concurrerende bedrijfsklimaat. Organisaties moeten een evenwicht vinden tussen verschillende prioriteiten, zoals het behouden van cash, het optimaliseren van werkkapitaal en het investeren in groeikansen.

One of the biggest challenges buyers face is optimising working capital. Buyers need to make sure they have enough inventory and supplies on hand to meet demand. This is whilst also minimising their inventory holding costs. They also need to manage their accounts payable and receivable effectively to maintain a healthy cash flow.

Ten slotte is er de noodzaak om te investeren in groeimogelijkheden om concurrerend te blijven en hun bedrijf uit te breiden. Dit kan inhouden dat ze moeten investeren in nieuwe technologieën, nieuwe markten moeten betreden of andere bedrijven moeten overnemen. Deze investeringen vereisen echter aanzienlijk kapitaal, wat een uitdaging kan zijn voor kopers met beperkte middelen.

Inkopers worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij het beheren van hun kapitaal, waaronder de noodzaak om geld te besparen, het werkkapitaal te optimaliseren en te investeren in groeimogelijkheden. Dynamische kortingen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor inkopers om deze uitdagingen aan te gaan en hun financiële doelen te bereiken.

De voordelen van Dynamic Discounting voor kapitaalbeheer

Dynamic Discounting kan kopers verschillende voordelen bieden bij het beheren van hun kapitaal. Dynamic Discounting biedt een hoger rendement op investering dan traditionele spaarrekeningen. Vanuit het investeringsstandpunt van een bedrijf dat overtollig contant geld heeft en de beste ROI op investeringsopties wil hebben.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om geld te besparen op de kosten van verkochte goederen (COGS) door middel van vroegbetaalkortingen.

Zo werkt het:

When a supplier sends an invoice to a buyer, the buyer typically has a set amount of time to pay the invoice. For example, 30, 60, or 90 days. However, many suppliers are open to offering early payment discounts to buyers who pay their invoices before the due date. For example, a supplier might offer a 2% discount if the buyer pays within 10 days instead of the standard 30 days.

Dynamic discounting enables buyers to take advantage of these early payment discounts. Buyers can upload invoices into a cloud-based Dynamic Discounting platform, where they can offer discounts in agreement to paying their invoices before the due date. This not only reduces the cost of goods sold, but also helps improve cash flow and working capital by accelerating the payment cycle.

For example, let’s say a buyer purchases $10,000 worth of goods from a supplier. Next, the supplier offers a 2% early payment discount if the invoice is paid within 10 days. If the buyer takes advantage of this discount, they would save $200 on the cost of goods sold. These savings can then be used to invest in growth opportunities or to fund other areas of the business.

Dynamische kortingen voor kopers | White Paper | B2BE

Belangrijkste opmerkingen

By using early payment discounts, buyers can reduce cost of goods sold, improve cash flow, and optimise working capital.

However, implementing a dynamic discounting program requires careful planning and execution. Buyers need to work closely with suppliers to establish mutually beneficial payment terms and ensure smooth invoicing and payment processes.

Ondanks de uitdagingen hebben veel bedrijven met succes dynamische kortingsprogramma's geïmplementeerd en daar de vruchten van geplukt. Door dynamische kortingen te gebruiken om hun kosten van verkochte goederen te verlagen, hebben deze bedrijven geld kunnen vrijmaken voor andere investeringen en hun financiële doelen kunnen bereiken.

Kortom, dynamische kortingen kunnen een waardevol hulpmiddel zijn voor inkopers die hun kapitaalbeheerstrategieën willen verbeteren. Door samen te werken met de juiste leveranciers en best practices voor dynamische kortingen te implementeren, kunnen inkopers kostenbesparingen realiseren, de cashflow verbeteren en de groei van hun bedrijf stimuleren.

Meer informatie over onze oplossing Buyer Dynamic Discounting.

Over B2BE

B2BE levert wereldwijd elektronische oplossingen voor de toeleveringsketen, waarmee organisaties hun toeleveringsprocessen beter kunnen beheren en meer zichtbaarheid, controleerbaarheid en controle krijgen. We worden gedreven door passie voor wat we doen, geïnspireerd door innovatie en ondersteund door een schat aan kennis. Met meer dan 20 jaar ervaring zijn de B2BE-teams wereldwijd actief.

Ga voor meer informatie naar www.b2be.com.

Scroll naar boven