GS1 Nieuw-Zeeland

Standaarden en lidmaatschappen

GS1 Nieuw-Zeeland

Normen en lidmaatschappen | GS1 Nieuw-Zeeland | B2BE

GS1 Nieuw Zeeland drijft in verschillende Nieuw Zeelandse bedrijfssegmenten, en EDI in het algemeen, een set van wereldwijde EDI messaging standaarden voor een reeks van zakelijke documenten om kopers en verkopers te ondersteunen met elektronische handel. De normen die GS1 ontwikkelt en die door GS1 worden onderhouden, samen met een reeks andere diensten, helpen bepalen hoe Nieuw-Zeelandse bedrijven met elkaar handel kunnen drijven.

GS1's Nieuw Zeelandse EDI standaarden hebben betrekking op master data alignment, order en delivery en financial settlement management, alsmede transport en warehouse management. De belangrijkste zakelijke gebruikers die hiervoor in aanmerking komen zijn retailers, fabrikanten, leveranciers van materialen en logistieke dienstverleners.

 GS1 heeft momenteel drie reeksen EDI-normen, waaronder:

Als u de overdracht van GS1-gebaseerde standaarden naar uw handelspartners wilt ondersteunen of als uw handelspartner GS1-gebaseerde standaarden verstuurt en u wilt dat deze worden vertaald naar het door uw ERP gedefinieerde formaat, neem dan contact met ons op.

B2BE GS1 ontvanger Ondersteund model

B2BE GS1 Afzender Ondersteund model

GS1 EANCOM®

Interchange for Administration, Commerce and Transport). Het bevat alleen de berichtelementen die door zakelijke toepassingen worden vereist en door de syntaxis worden voorgeschreven. Weggelaten zijn optionele elementen die niet relevant zijn voor GS1-gebruikers.

PARTIN - partij-informatie

PRICAT - Prijs/verkoopcatalogus

PRODAT - Bericht met productgegevens

PROINQ - Bericht voor productinformatie

Pre-Order Berichten

CNTCND - Het bericht van contractuele voorwaarden

QUOTES - Citaat

REQOTE - Offerteaanvraag

ORDCHG - Inkooporder Wijzigingsaanvraag

BESTELLEN - Inkooporder

ORDRSP - Inkooporder Antwoord

OSTENQ - Bestelstatus opvragen

OSTRPT - Statusrapport bestelling

Transport- en leveringsberichten

DESADV - Despatch Advies

HANMOV - Bericht over lading/goederenbehandeling en -transport

IFCSUM - Samenvattend bericht voor doorsturen en consolideren

IFTMAN - Bericht van aankomst

IFTMBC - Bericht ter bevestiging van de reservering

IFTMBF - Vast boekingsbericht

IFTMIN - Transportinstructie

IFTSTA - Transport Status Bericht

INSDES - Instructie tot verzending

RECADV - Advies ontvangen

RETANN - Aankondiging van terugkeer

RETINS - Instructies voor terugzending

COACSU - Samenvatting commerciële rekening

COMDIS - Bericht over handelsgeschillen

INVOIC - Factuur

PAYMUL - Meervoudige betalingsopdracht

REMADV - Overmakingsadvies

TAXCON - Belastingcontrole

Verslag en planning

APERAK - Bericht over fout en bevestiging van toepassing

BANSTA - Bericht over de bankstatus

CREMUL - Meervoudig kredietadvies

DEBMUL - Meervoudig debetadviesbericht

DELFOR - Leveringsschema

DIRDEB - Automatische incasso

FINCAN - Bericht van financiële annulering

FINSTA - Financieel overzicht

INVRPT - Inventarisatieverslag

MSCONS - Verbruiksverslag van diensten op de meter

QALITEIT - Bericht over kwaliteitsgegevens

SLSFCT - Verkoopvoorspellingsrapport

SLSRPT - Verslag verkoopgegevens

CONDRA - Tekening Administratie Bericht

GENRAL - Algemeen Bericht

PAYDUC - Advies over inhoudingen op de loonlijst

Syntaxis en Service Rapport Bericht

CONTRL - Syntaxis- en dienstrapport

Gemeenschappelijke bibliotheken

Common

Directory gegevenselementen en codesets

Veiligheidsberichten

AUTACK - Veilig authenticatie- en bevestigingsbericht

KEYMAN - Bericht voor beheer van beveiligingssleutels en certificaten

GS1 XML

XML is een taal die is ontworpen voor informatie-uitwisseling via het internet. GS1 gebruikt XML om een reeks standaardberichten voor de GS1 EDI (Electronic Data Interchange) op te stellen.

Item Gegevens Melding

Configureer op bestelling

Bestel

Antwoord op bestelling

Verbruiksverslag

Advies voor verzending

Verzendingsadvies - Uitbreiding van de geldverwerking

Verzendingsadvies - Uitbreiding traceerbaarheid vis

Verzendingsadvies - Uitbreiding vleesproducten

Inventarisatie Rapport

Advies ontvangen

Ontvangst Advies - Uitbreiding Cash Handling

Geavanceerde kennisgeving van overmaking

Afstemming tussen koper en verzoek tot betaling

Kennisgeving van schadeclaims

Debet Credit Advies

Factuur

Factuur - Goederen met meteruitbreiding

Verzoek om betaling

Schikking

Goederenvereisten

Goederenvereisten Antwoord

Prestatiemeting

Aankoopvoorwaarden

Aanvullingsvoorstel

Verzoek om aanvulling

Logistiek Berichten

Logistiek Inventarisatie Rapport Aanvraag & Rapport

Warehousing Inkomende Instructie & Kennisgeving

Opslagverrichtingen Instructie en kennisgeving

Warehousing Uitgaande Instructie & Notificatie

Transport Planning

Vervoerscapaciteit Reservering & Reactie

Vervoerscapaciteitplan

Vereiste vervoerscapaciteit

Uitvoering van het vervoer

Transport Instructie & Antwoord

Transport Pick-up Drop-off Aanvraag & Bevestiging

Verzoek om en kennisgeving van vervoersstatus

Terugroepen van producten

Terugroepen van producten

Inhoud kunstwerk

Inhoud van het kunstwerk en reactie

Component Bibliotheken

EDI Gemeenschappelijke Bibliotheek

Berichten op applicatieniveau

Ontvangstbevestiging van de aanvraag

Verwerking van contanten

Geldverwerkingsmachines

GS1 UN/CEFACT XML

Het Centrum van de Verenigde Naties voor handelsfacilitering en elektronisch zakendoen is een intergouvernementeel hulporgaan van de VN/ECE dat binnen de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties als centraal punt fungeert voor aanbevelingen inzake handelsfacilitering en normen voor elektronisch zakendoen.

Sectoroverschrijdend verzendingsadvies

Cross Industry Factuur

Brancheoverkoepelende volgorde

Cross Industry Order Response

Gegevenstypen

Scroll naar boven