Days Payable Outstanding (DPO) Calculator | B2BE Resources

Gebruik onze rekenmachine

Days Payable Outstanding

Gebruik de B2BE Days Payable Outstanding (DPO) calculator om te zien wat er gebeurt als uw organisatie haar DPO-dagen beter kan beheren door een beter factuurbeheer en betere crediteurenprocessen en -praktijken en hoe B2BE op dit gebied kan helpen. DPO is een efficiëntieratio die het gemiddelde aantal dagen meet dat een bedrijf nodig heeft om zijn leverancier te betalen.
Gebruik van de rekenmachine

Periode
Het aantal dagen van de DPO-meetperiode, die per kwartaal, tweejaarlijks of jaar kan zijn. Aankopen moeten betrekking hebben op dezelfde tijdsperiode.

Aankopen
Aankopen zijn de kosten van de aangekochte materialen. De kostprijs van de verkochte goederen (COGS), de directe kosten die kunnen worden toegerekend aan de productie van de verkochte goederen in een onderneming, is hier niet inbegrepen. Dit bedrag omvat de kosten van de materialen die worden gebruikt om het goed te maken, samen met de directe arbeidskosten die worden gebruikt om het goed te produceren. Indirecte kosten, zoals distributiekosten en verkoopkosten, vallen hier niet onder.

Schulden
De waarde van Schulden (uitstaande financiële verplichtingen op korte termijn aan leveranciers voor goederen en diensten die de onderneming al heeft ontvangen maar nog niet heeft betaald).

Werkelijke DPO-dagen
Het werkelijke aantal dagen. DPO is een maatstaf voor de tijd die een bedrijf aan zijn liquide middelen vasthoudt.

Kosten van kapitaal
Dit wordt ook wel opportuniteitskost genoemd.

Doel DPO
De target days payable outstanding (DPO) is het gewenste doel dat u wilt bereiken door een beter factuurbeheer en betere crediteurenprocessen en -initiatieven.

Voer uw streefcijfer voor het aantal uitstaande betaaldagen in.

Rekenmachine

Neem contact op om te zien hoe B2BE u kan helpen dit te bereiken. Klik hier
Scroll naar boven